Việt nam tham gia Công ước chống Tra tấn và Trừng phạt hoặc Đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá khác (Cập nhật
ngày 7/11/2013)  Xem chi tiết

Tình tiết vụ "bữa tiệc sex" chấn động giới yoga  (11/5/2013)  Xem chi tiết

Yoga là gì.  (11/4/2013)  Xem chi tiết

Hồi huông thức tỉnh về quyền trẻ em. (02/05/2010)    Xem chi tiết

Bi kịch ở thiên đường. (10/8/2009)   Xem chi tiết

Gả con xứ người . (10/4/2009)    Xem chi tiết

Quyền của người phụ nữ trong công ước CEDAW.  Xem chi tiết

Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về bình đẳng
giới. Theo đó, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu 1 trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền theo các mức
từ 200.000 đến 40 triệu đồng. (10/7/2009)  Xem chi tiết
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
MÊNH MANG MỘT MÌNH


Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn