PHÍ DỊCH VỤ
Tên dịch vụ
Cá nhân không kinh doanh
Cá nhân là doanh nhân
Ghi chú
Luật sư riêng
Từ 5 đến 15 Triệu
Từ 5 đến 40 triệu
1 tháng
Tên dịch vụ
Doanh nghiệp vừa & nhỏ
Doanh nghiệp lớn
Ghi chú
Tư vấn doanh nghiệp
Từ 6 đến 20 triệu
Từ 20 đến 50 triệu
1 tháng
Tên dịch vụ
Doanh nghiệp vừa & nhỏ
Doanh nghiệp lớn
Ghi chú
Trưởng phòng pháp chế
Từ 10 đến 45 triệu

46 đến 100 triệu
1 tháng
Tên dịch vụ
Đơn giản
Phức tạp
ghi chú
Dịch vụ có yếu tố nước
ngoài
Từ 7 đến 20 Triệu
Từ 21 triệu trở lên
1 vụ việc
Tên dịch vụ
Anh - Việt
Việt - Anh
Ghi chú
Dịch thuật
400,000
750,000
1 trang A4
Tên dịch vụ
Dân sự
Hình sự
Ghi chú
Tranh tụng
tối thiểu 10 triệu
mức tối đa theo quy định
1 vụ việc
Tên dịch vụ
Người Việt nam
Người nước ngoài
Ghi chú
Tư vấn tổng quát (không
áp dụng cho vụ việc hình
sự)
700.000 (Tối thiểu 700.000
cho 1 lần tư vấn)
1.000.000 (Tối thiểu
1.000.000 cho 1 lần tư
vấn)
1 giờ
MÊNH MANG MỘT MÌNH

Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn
LS Phạm Hữu Dũng , 1/2017
Tên dịch vụ
Giao dịch đơn giản
Giao dịch phức tạp
Ghi chú
Tư vấn hợp đồng
Từ 1 đến 10 triệu
Từ 11 triệu trở lên
1 hợp đồng