MỘT SỐ QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA CHÍNH QUYỀN TPHCM


Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 5/10/2017 quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà.

Quyết định số 6037/QĐ-UBND ngày 12-12-2014 phê duyệt Đề án "Tổ chức bộ máy, biên chế triển khai
thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh".

Quyết định số 6045/QĐ-UBND ngày 12-12-2014 phê duyệt Đề án "Quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm
lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại các cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để
Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 6187/QĐ-UBND ngày 17-12-2014 ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm
2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh.

Quyết định số 5671/QĐ-UBND ngày 18-11-2014 về thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, gia hạn,
cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 15-10-2014 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa.  

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 10-1-2013 về quy định điều kiện an toàn hoạt động của phương
tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người.  

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành bảng
giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định điều
kiện an toàn hoạt động của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có
sức chở dưới 05 người.
MÊNH MANG MỘT MÌNH


Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn