Chúng tôi nhận thức tố tụng như một giải pháp sau cùng để giải quyết tranh chấp hoặc minh chứng cho
quyền lợi hợp pháp của quí khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn đại diện cho khách hàng tại các cơ quan
hành chính nhà nước trong các lĩnh vực mà chúng tôi thực hiện.

Chúng tôi cũng đại diện cho khách hàng trong các sự vụ hòa giải và trọng tài;

Chúng tôi luôn cẩn trọng khi đưa ra mức phí tố tụng phù hợp với tính chất của từng vụ việc. Trong nhiều
trường hợp, hòa giải và đàm phán sẽ phục vụ tốt hơn cho lợi ích của những khách hàng đặc thù.

Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!