Với đội ngũ luật sư giỏi về anh ngữ, đã từng làm việc nhiều năm tại các Công ty liên doanh nước ngoài,
    công ty chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ dịch thuật các văn bản pháp lý, chứng từ, hợp đồng thương mại với
    chất lượng cao và chuẩn xác.

                  
                

Dịch Anh - Việt:  200.000 đồng/trang giấy A4 (font Time new roman, cỡ chữ 12);

Dịch Việt - Anh: 300.000 đồng/trang giấy A4 (font Time new roman, cỡ chữ 12);
MÊNH MANG MỘT MÌNH


Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!
DỊCH THUẬT