Các bạn là người Việt nam kết hôn với người nước ngoài hoặc  người có quốc tịch nước ngoài kết hôn với người Việt nam mong
muốn làm thủ tục kết hôn, ly hôn tại Việt nam. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy
định pháp luật một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Bạn là người Việt nam sinh sống ở nước ngoài cần xin cấp giấy chứng nhận người có nguồn gốc Việt nam. Hãy liên hệ với         
chúng  tôi để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật một cách nhanh chóng và thuận lợi.               
MÊNH MANG MỘT MÌNH


Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!
DỊCH VỤ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI