Việt nam là quốc gia có một hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện và phát huy tác dụng mạnh mẽ
đến mọi mặt của đời sống và hoạt động kinh tế - chính trị của người dân. Do đó, sử dụng dịch vụ luật
sư riêng là giải pháp tối ưu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp lâu dài của quí khách hàng trong mọi
trường hợp;

Với luật sư riêng của mình, quý khách hàng sẽ được hỗ trợ tư vấn pháp lý 24/24 từ thứ hai đến thứ
bảy hàng tuần (kể cả chủ nhật nếu có trường hợp khẩn cấp), với mức phí hợp lý hàng tháng phù hợp
với tình trạng  nghề nghiệp và quan hệ nhân thân của quí khách hàng;

Khi sử dụng dịch vụ  luật sư riêng, quý khách sẽ được luật sư của chúng tôi:

Chủ động tư vấn điều chỉnh tình trạng pháp lý của quí khách phù hợp với quy định của pháp luật và
kế hoạch chung của quí khách;

Cung cấp các lời khuyên pháp lý chân thành và hiệu quả nhất trước khi quí khách quyết định các
vấn đề pháp lý trong các hoạt động kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày;

Đại diện cho quí khách trong các rắc rối pháp lý đột xuất nếu có như: tai nạn giao thông, mất trộm,
... ;

Với gói dịch vụ luật sư riêng, quí khách sẽ hạn chế tối đa các rắc rối pháp lý không đáng có trong cuộc
sống, luôn có ít nhất một luật sư bên cạnh trong các giao dịch và vấn đề pháp lý của mình.
    Trong tiến trình tố tụng hình sự, Luật sư có quyền:

Có mặt khi lấy lời khai của người bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu Điều tra viên đồng ý thì được
hỏi người bị tạm giữ, bị can và có mặt trong những hoạt động điều tra khác; xem các biên bản về hoạt
động tố tụng có sự tham gia của mình và các quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào
chữa và bảo vệ;  

Đề nghị Cơ quan điều tra báo trước về thời gian và địa điểm hỏi cung bị can để có mặt khi hỏi cung bị
can;

Đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch theo quy định của Bộ luật
Tố tụng hình sự;

Thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa từ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người
thân thích của những người này hoặc từ cơ quan, tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của người bị tạm giữ,
bị can, bị cáo nếu không thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác;

Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

Gặp người bị tạm giữ; gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam;

Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa sau khi kết
thúc điều tra theo quy định của pháp luật;

Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên toà;

Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

Kháng cáo bản án, quyết định của Toà án nếu bị cáo là người chưa thành niên hoặc người có nhược
điểm về tâm thần hoặc thể chất quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 của Bộ luật tố tụng hình sự;.

    Trong tiến trình tố tụng dân sự, Luật sư có quyền:

Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự. Người bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được tham gia phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm nếu Toà
án xét thấy cần thiết;

Xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho Toà án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi
chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của đương sự;

Tham gia việc hoà giải, tham gia phiên toà hoặc có văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
đương sự ;

Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy
định của Bộ luật tố tụng dân sự;

Giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
DỊCH VỤ LUẬT SƯ RIÊNG
MÊNH MANG MỘT MÌNH


Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn