Quản lý các vấn đề pháp lý của công ty là việc bảo đảm cho các phương thức kinh doanh của bạn được
  an toàn và hợp pháp, giảm thiểu các rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh và quan hệ lao động.hợp
  pháp, giảm thiểu các rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh và quan hệ lao động.

  Với dịch vụ trưởng phòng pháp chế, bạn sẽ có ngay một Trưởng phòng pháp chế dày dạn kinh nghiệm.
  Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ cử một luật sư kinh nghiệm đến trực tiếp làm việc và tư vấn tại quý công ty
  với tư cách là trưởng phòng pháp chế.

  Khi sử dụng dịch vụ này, bạn sẽ được nhiều lợi ích như:

Bạn không cần phải thuê một hoặc nhiều chuyên viên pháp lý thông qua hợp đồng lao động với
nhiều chi phí bảo hiểm XH, thất nghiệp... . Bạn sẽ có ngay một trưởng phòng pháp chế là một luật
sư với nhiều năm kinh nghiệm tác nghiệp tại các công ty trong nước và công ty có vốn đầu tư của
nước ngoài. Có khả năng xử lý tốt tất cả các giao dịch bằng tiếng anh và tiếng việt;

Khi công ty bạn có xảy ra tranh chấp, thì Luật sư – Trưởng phòng pháp chế đó sẽ chuyển sang bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của quý công ty với tư cách là luật sư, nếu quý công ty ký hợp đồng
thuê luật sư của Văn phòng chúng tôi. Điều này sẽ rất thuận lợi cho tiến trình tố tụng vì Luật sư
của bạn đã nắm rõ từng chi tiết của vụ việc ngay từ đầu.

Khi bạn không còn nhu cầu sử dụng Dịch vụ Trưởng phòng pháp chế, bạn chỉ cần thông báo trước
ba ngày làm việc, thoả thuận sử dụng dịch vụ trưởng phòng pháp chế sẽ chấm dứt mà bạn không
bị áp dụng bất kỳ chế tài nào.

  Trưởng phòng pháp chế của chúng tôi sẽ:

Cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn diện về tất cả các quyền và nghĩa vụ của bạn. Bạn có thể dễ
dàng nắm bắt kiểm soát các hoạt động quản trị doanh nghiệp và các hợp đồng bằng việc đưa ra
các tiến độ thực hiện thích hợp cho tiến trình đàm phán, soạn thảo, và ký kết. Trưởng phòng pháp
chế sẽ đưa ra những đề xuất linh hoạt để giám sát và báo cáo tất cả các vấn đề quản trị doanh
nghiệp cho bạn một cách nhanh nhất;

Hỗ trợ khi có vấn đề liên quan đến toàn bộ tiến trình thực hiện hợp đồng. Bạn có thể quản lý tất cả
các khía cạnh của quá trình đàm phán, thực hiện và chấm dứt hợp đồng với một giải pháp chuẩn
mực nhất. Trưởng phòng pháp chế giúp bạn giải quyết tất cả các loại hợp đồng, giấy phép, bảo
lãnh, uỷ quyền, thoả thuận thuê mướn, nhượng quyền thương mại, bảo hiểm, mua sắm, đấu thầu,
và nhiều vấn đề khác;

Soạn thảo và phối hợp soạn thảo các quy chế, quy trình của doanh nghiệp nhằm chuẩn hoá công
tác giám sát và xử lý vi phạm trong điều hành và quản trị doanh nghiệp, Soạn thảo và đàm phán ký
kết hợp đồng, Soạn thảo các biên bản vả nghị quyết của các cuộc họp;

Thực hiện các công việc khác theo quy định và thoả thuận.
DỊCH VỤ TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP
MÊNH MANG MỘT MÌNH


Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn