DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
 • Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký  kinh
  doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.  Kinh doanh là việc
  thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản
  phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Do đó, mọi hoạt động của Doanh
  nghiệp phải luôn tuân thủ các quy định của pháp luật.

 • Công ty chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu pháp lý của doanh nghiệp, bao gồm cả pháp lý nội bộ và
  pháp lý đối ngoại của quý doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực. Hỗ trợ soạn thảo các Biên bản họp HĐTV,
  HĐQT, các quy chế, quy trình tác nghiệp và các hợp đồng, giao dịch với các đối tác trong và ngoài nước.
MÊNH MANG MỘT MÌNH

Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn
LUẬT DOANH NGHIỆP, Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt
động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp
danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. (11/11/2016)   Xem toàn bộ