TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
10 luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 và một số quy định mới có hiệu lực từ 7/2019   Xem chi tiết

9 Luật và quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2018 (cập nhật 01/7/2018)  Xem chi tiết

Một số quy định mới có hiệu lực từ 1/2018 (cập nhật 1/1/2018)    Xem chi tiết

Một số quy định mới có hiệu lực quý 3/2017 (Cập nhật ngày 1/10/2017) Xem chi tiết

Một số quy định mới có hiệu lực từ 3/2015 (Cập nhật ngày 26/02/2015)   Xem chi tiết

Một số quy định và 13 luật mới có hiệu lực từ 1/2015 (Cập nhật ngày 26/12/2014)    Xem chi tiết

Một số quy định quan trọng sẽ có hiệu lực từ 12/2014 (Cập nhật ngày 29/11/2014)    Xem chi tiết

Một số quy định mới có hiệu lực từ 7/2014 (Cập nhật ngày 23/6/2014)   Xem chi tiết

Một số quy định mới có hiệu lực từ 5/2014 (Cập nhật ngày 1/5/2014)   Xem chi tiết

Một số quy định mới có hiệu lực từ 1/2014 (Cập nhật ngày 17/01/2014)   Xem chi tiết

Việt nam tham gia Công ước chống Tra tấn và Trừng phạt hoặc Đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá khác (Cập nhật
ngày 7/11/2013)   Xem chi tiết

Một số quy định mới có hiệu lực từ 7/2013 (Cập nhật ngày 05/06/2013)   Xem chi tiết   

Một số quy định mới có hiệu lực từ 6/2013 (Cập nhật ngày 4/06/2013)   Xem chi tiết   

Năm quy định mới có tác động đến thị trường chứng  khoán từ 1/2013 (Cập nhật ngày 25/12/2012)   Xem chi tiết   

Tình tiết vụ "bữa tiệc sex" chấn động giới yoga  (11/5/2012)  Xem chi tiết
MÊNH MANG MỘT MÌNH


Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn