NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI QUAN TRỌNG CÓ HIỆU LỰC TỪ  12/2014

Từ 29/12/2014 sẽ áp dụng khung giá đất mới  theo nghị định 104/2014/NĐ-CP. Ngày 14/11/2014 Chính phủ ban hành nghị
định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất. Theo đó giá đất ở tại đô thị tối đa dao động từ 10 triệu đồng/m2 đến 162 triệu
đồng/m2 (cao hơn mức giá hiện hành 2,4 lần) trong đó, mức giá cao nhất 162 triệu đồng/m2 được áp dụng với các đô thị loại đặc
biệt tại Vùng đồng bằng sông Hồng và Vùng Đông Nam Bộ, gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như Vĩnh Phúc, Bắc
Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu...; mức giá đất ở thấp nhất tối đa là 10 triệu
đồng/m2 được áp dụng với các đô thị loại V tại Vùng Bắc Trung Bộ, gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,
Quảng Trị và Thừa Thiên. Đối với đất thương mại, dịch vụ tại đô thị, khung giá dao động từ 32.000 đồng/m2 đến 129,6 triệu
đồng/m2 (cao gấp đôi mức giá hiện hành). Cụ thể, khung giá đất tại các đô thị loại đặc biệt; loại I; loại II và loại III tại Vùng đồng
bằng sông Hồng lần lượt là từ 1,2 - 129,6 triệu đồng/m2; 800.000 đồng/m2 đến    60,8 triệu đồng/m2; 640.000 đồng/m2 đến 40
triệu đồng/m2 và từ 320.000 đồng/m2 đến 32 triệu đồng/m2.

Các khung giá đất nêu trên được sử dụng làm căn cứ để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh
bảng giá đất tại địa phương.

Từ ngày 15/12/2014  Đơn, thư  nặc danh tố cáo tham nhũng được chấp nhận. Thanh Tra Chính Phủ đã ban hành Thông tư
07/2014/TT-TTCP quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (thay thế thông tư 04/2010/TT-
TTCP) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2014. Theo đó, đơn, thư tố cáo không ghi rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo nhưng có
nội dung rõ ràng, kèm theo các thông tin, tài liệu, bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi tội phạm
thì vẫn được xử lý theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật tố tụng hình sự. Người xử lý đơn tố cáo phải
giữ bí mật tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo; bảo vệ người tố cáo và người thân của người tố cáo khi có yêu cầu. Đơn kiến
nghị, phản ánh cũng không phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người phản ánh kiến nghị như quy định hiện hành nữa mà chỉ cần ghi rõ nội
dung phản ánh, kiến nghị là đủ điều kiện được xử lý. Ngoài ra, đơn đủ điều kiện xử lý là đơn đã được xử lý nhưng người khiếu
nại, tố cáo có quyền khiếu nại, tố cáo tiếp theo quy định của pháp luật (theo quy định hiện hành trường hợp này người khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới đơn mới được xử lý). Đơn đã gửi cho nhiều cơ quan, đơn
vị, cá nhân trong đó đã gửi đúng nơi giải quyết và đơn đã được hướng dẫn một lần về cùng nội dung thì sẽ không đủ điều kiện xử
lý.

Gia hạn đổi Giấy phép lái xe ô tô đến hết năm 2015. Theo Thông tư  67/2014/TT-BGTVT ngày 13/11/2014 của BGTVT  thời
gian đổi GPLX sẽ được gia hạn thêm một năm nữa, đến 31/12/2015.  Cụ thể, giấy phép lái xe ô tô bằng giấy bìa phải được
chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET trước ngày 31/12/2015; thay vì trước ngày 31/12/2014 như quy định
trước đó. Riêng thời hạn chuyển đổi giấy phép lái xe hạng A4 và giấy phép lái xe không thời giạn (hạng A1, A2, A3) vẫn thực hiện
theo lộ trình cũ. Cụ thể, giấy phép lái xe hạng A4 phải chuyển đổi trước ngày 31/12/2015; giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 phải
chuyển đổi trước ngày 31/12/2016 nếu cấp trước năm 2004; chuyển đổi trước ngày 31/12/2017 nếu cấp trước năm 2004; chuyển
đổi trước ngày 31/12/2018 nếu cấp trước năm 2007 và chuyển đổi trước ngày 31/12/2020 nếu cấp sau năm 2010.

Từ ngày 15/12/2014 hộ chính sách XH được hỗ trợ tiền điện từ ngày. Ngày 30/10/2014 Chính phủ đã ban hành Quyết định
60/2014/QĐ-TTg quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện. Theo đó, từ ngày 15-12, hộ chính sách xã hội
được hỗ trợ tiền điện khi có một trong ba tiêu chí: có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không thuộc diện hộ
nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWh ở vùng có
điện lưới; có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội sống ở vùng chưa có điện lưới; hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng
chưa có điện lưới. Trường hợp hộ có nhiều thành viên hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc thuộc diện được hỗ trợ tiền điện
theo các chính sách khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện cao nhất. Trước đó, theo quy định hiện hành, Chính
phủ hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học. Ngày 25/10/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định 99/2014/NĐ-CP quy định
việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trong các cơ sở giáo dục đại học sẽ
có hiệu lực thi hành từ ngày 15-12-2014. Theo đó, giảng viên nghiên cứu khoa học sẽ được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá
nhân đối với phần thu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm và các
hợp đồng thực hiện tại miền núi, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Được hỗ trợ 50% phí đăng ký
bảo hộ quyền tác giả; tính tương đương 20 giờ giảng dạy lý thuyết nếu công bố được 1 bài báo trên tạp chí khoa học có thang
điểm 1 trong Danh mục của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. Ngoài ra, giảng viên được công bố một bài báo trên tạp chí
khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE sẽ được nhà nước thưởng tiền tối đa bằng 30 lần mức lương cơ sở chung
(tương đương hơn 34 triệu đồng).

Từ ngày 1/12/2014 Sửa xe phải bảo hành phần sửa chữa ( không áp dụng cho Xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo). Ngày
20/10/2014 Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 53/2014/TT-BGTVT quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ, thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12/2014. Theo đó, cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới đường bộ có
trách nhiệm bảo hành nội dung sửa chữa trong thời hạn tối thiểu 2 tháng hoặc 1.500 km tùy điều kiện nào đến trước, tính từ thời
điểm giao xe. Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng của xe cơ giới, cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa phải kiểm tra và
vận hành thử phương tiện, đảm bảo an toàn mới cho phép xuất xưởng.

Ôtô chuyển đổi công năng không được chở khách du lịch. Ngày 10/9/2014 chính phủ ban hành Nghị định 86/2014/NĐ-CP
quy định về về kinh doanh và điều kiện Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, sẽ có hiệu lực từ 1/12/2014. Theo đó, xe ô tô có trọng
tải được phép chở từ 10 hành khách trở lên đối với cự ly trên 300 km phải có niên hạn sử dụng không quá 15 năm đối với ô tô
sản xuất để chở người và từ ngày 1/1/2016 không được sử dụng xe ô tô chuyển đổi công năng. Đối với cự ly từ 300 km trở
xuống thì niên hạn không quá 20 năm đối với ô tô sản xuất để chở người; không quá 17 năm đối với ô tô chuyển đổi công năng
trước ngày 1/1/2002 từ các loại xe khác thành xe ô tô chở khách. Nghị định cũng quy định xe taxi phải có niên hạn sử dụng
không quá 8 năm tại đô thị loại đặc biệt; không quá 12 năm tại các địa phương khác.Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có
niên hạn sử dụng không quá 15 năm; xe ô tô chuyển đổi công năng không được vận tải khách du lịch.

Từ ngày 1/12/2014 Trường quốc tế phải dạy chương trình Việt Nam học. Ngày 15/10/2014 Bộ giáo dục và đào tạo đã ban
hành Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư
của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2014. Theo đó, học sinh là công dân Việt Nam học
tập tại trường tiểu học hoặc cấp tiểu học và trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông hoặc cấp trung học cơ sở, cấp
trung học phổ thông của trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài phải học chương trình Việt Nam học.
Việc bắt buộc này là nhằm để các học sinh có kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, có tính hệ thống về lịch sử, địa lí, văn hoá,
truyền thống, phong tục, tập quán của Việt Nam. Thời lượng chương trình không ít hơn 70 phút/tuần, đối với lớp 4, lớp 5 và
không ít hơn 90 phút/tuần đối với các lớp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Khuyến khích các cơ sở giáo dục phổ thông
có vốn đầu tư nước ngoài giảng dạy chương trình tiếng Việt và Việt Nam học bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài cho học sinh
là người nước ngoài đang theo học tại trường.

Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên phải đóng quỹ phòng chống lụt bão. Ngày 17/10/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị
định 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai quy định và sẽ có hiệu lực từ ngày 8/12/2014.
Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên đến hết tuổi lao động phải có nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên
tai theo các mức cụ thể như sau: Cán bộ, công chức, viên chức đóng 1 ngày lương/người/năm theo các mức lương cơ bản sau
khi trừ thuế, bảo hiểm phải nộp (quy định hiện hành là tương đương 1 kg thóc). Người lao động trong các doanh nghiệp phải
đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng; người lao động khác đóng 15.000 đồng/năm (quy định hiện hành là
tương đương 2 kg thóc). Đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, mức đóng góp bắt buộc trong 1 năm là 2 phần vạn trên
tổng giá trị tài sản hiện có tại VN theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500.000 đồng (quy định hiện hành là không quá
5 triệu đồng) và tối đa là 100 triệu đồng.

Từ ngày 6/12/2014 Cơ quan, Doanh nghiệp khi trang bị vũ khí cho bảo vệ phải xin phép cơ quan công an có thẩm quyền.
Bộ công an đã ban hành Thông tư 46/2014/TT-BCA hướng dẫn nghị định 06/2013/NĐ-CP quy định về bảo vệ cơ quan, DN, sẽ
có hiệu lực thi hành từ ngày 6/12/2014. Theo đó, căn cứ vào số lượng nhân viên bảo vệ, thực tế hoạt động, cơ quan, DN được
xem xét trang bị công cụ hỗ trợ bao gồm dùi cui điện; dùi cui kim loại, cao su; găng tay bắt dao. Hồ sơ đề nghị nộp tới cơ quan
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để được xem xét, cấp phép. Riêng trường hợp cơ quan, DN có nhu cầu trang bị vũ
khí thô sơ, phương tiện xịt hơi cay, động vật nghiệp vụ thì phải nộp hồ sơ đề nghị về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật
tự xã hội thuộc Công an cấp tỉnh. Hồ sơ phải gửi kèm phương án bảo vệ và sự cần thiết phải trang bị vũ khí thô sơ, công cụ hỗ
trợ này. Cơ quan, DN phải lập hồ sơ, sổ sách theo dõi nghiêm ngặt việc sử dụng vũ khí được cấp. Công cụ hỗ trợ khi được mang
ra ngoài sử dụng phải được người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp đồng ý và ghi vào hồ sơ. Trường hợp bị mất công cụ hỗ trợ
hoặc giấy phép sử dụng phải báo ngay bằng văn bản cho cơ quan Công an để phối hợp giải quyết.

Từ 1/12/2014 sẽ có nhiều thuận lợi trong đăng ký xác định quốc tịch Việt Nam. Chính phủ đã ban hành Nghị định
97/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam quy
định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2014. Theo đó, người VN định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch VN trước ngày 1-7-
2009, không có giấy tờ chứng minh quốc tịch VN (Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân, hộ chiếu...), nếu có yêu cầu thì đăng
ký với cơ quan đại diện VN ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch VN và cấp hộ chiếu theo trình tự, thủ tục theo quy định.
Giấy tờ làm căn cứ, cơ sở xác định quốc tịch VN bao gồm: Giấy tờ về hộ tịch, quốc tịch do cơ quan có thẩm quyền của VN cấp
qua các thời kỳ từ năm 1945 đến trước ngày 1-7-2009, trong đó ghi rõ hoặc có thông tin liên quan đến quốc tịch VN và giấy tờ
do chế độ cũ cấp trước ngày 30-4-1975 ở miền Nam VN hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, trong đó có thông
tin liên quan đến quốc tịch VN.

Từ ngày 12/12/2014 Để máy ATM hết tiền sẽ bị phạt 15 triệu … đó là những quy định tại Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2014. Theo đó, việc để
máy ATM ngừng hoạt động 24 giờ không thông báo; không duy trì hoạt động bộ phận hỗ trợ khách hàng để khách hàng liên hệ
bất cứ lúc nào… sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 15 triệu đồng. Mức phạt cũng tương tự đối với các hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt
Nam. Ngoài ra, hành vi không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng hoặc có niêm yết nhưng nội dung không rõ ràng, gây
nhầm lẫn cho khách hàng bị phạt từ 30 triệu đến 60 triệu đồng. Nếu kinh doanh mua, bán vàng hoặc mang theo vàng khi xuất
cảnh, nhập cảnh không đúng quy định bị phạt đến 120 triệu đồng. Kinh doanh vàng miếng trái phép bị phạt đến 500 triệu đồng.
Ngoài ra, sẽ Phạt tiền từ 500 - 600 triệu đồng đối với hành vi hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài… mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình
chỉ … Đối với hành vi vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi, Nghị định quy định mức phạt tới 150 triệu đồng đối với hành vi
không chi trả hoặc chi trả không đầy đủ tiền bảo hiểm; lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật về bảo hiểm
tiền gửi. Đối với hành vi tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền có thể bị phạt lên đến 250 triệu đồng. Các mức
phạt tiền quy định trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt.

Tăng thời hạn Giấy phép lái xe hạng B1. Theo thông tư 48/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày
1/12/2014, giấy phép lái xe hạng B1 cấp cho người lái xe sẽ có thời hạn đến đủ 55 tuổi đối với nữ và đến đủ 60 tuổi đối với nam;
trong trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm,
kể từ ngày cấp.  Như vậy, thông tư này cho phép giấy phép lái xe hạng B1 sẽ có thời hạn đến tuổi nghỉ hưu mà không phải làm
thủ tục cấp lại sau mỗi 10 năm như theo như quy định cũ.                                                                                               
                            Cập nhật ngày 1/12/2014
MÊNH MANG MỘT MÌNH

Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!

------------------------------    

MỘNG BÁ VƯƠNG

Mộng bá vương ai người quyết định

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân

Sự đời vần vũ như mây gió

Đổi thời gian đổi cả không gian.


Tụ, tán nhờ có duyên

Ly, hợp vốn do tình

Trả món nợ non sông trước mắt

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn